Search by category:

Tự học

Đây là trang đầu tiên mình tạo bằng WordPress, nhằm mục đích củng cố kiến thức ở trường, làm tiền đề sau này mình đi thi đại học nhé.

Mình nghĩ là thông qua những bài viết trên này, mình có thể nhớ lâu hơn, sâu hơn, sau này muốn tìm lại gì cũng dễ hơn. Hehe.

Mục đích là vậy thôi.

Mình chưa biết viết gì thêm.

Giờ mình sẽ phân loại các thư mục môn học để nhóm các bài viết cho dễ.

One Comment

Post Comment